Gluten and Milk free Swedish Fika

Kamerabevakning

Asmiroca Kulturarvsupplevelser
Ann-Louise Ferngård
Bredarörsvägen 18, 277 30 Kivik
+46 70 632 88 29, info@asmiroca.se

  • Vi använder videoinspelning och ljudupptagning
  • Vi sparar material i 3 dagar.
  • Vårt syfte är att förhindra, upptäcka och utreda brott såsom stöld, skadegörelse och olaga intrång.
  • Inspelningen är av god kvalitet och man kan bli igenkänd.
  • Vi övervakar endast när Café Sågmöllan är stängd.
  • Hela fastigheten är bevakad.

Som enskild har du rätt att vända dig till den som kamerabevakar och

  • invända mot bevakningen
  • begära tillgång till bevakningsmaterialet
  • begära radering av bevakningsmaterialet.